Design thinking to określenie związane najczęściej stricte z realizacją projektów w branży IT. Jednak zastosowanie może znaleźć także we wszystkich miejscach, gdzie pojawia się relacja dostawca – klient, a realizacja projektów musi spotkać się z określonymi oczekiwaniami klienta.

Co to jest design thinking

Termin design thinking określany jest niekiedy jako sposób na kreatywne rozwiązywanie problemów i podobno po raz pierwszy został użyty w agencji IDEO w USA w latach 90.

Design thinking jest nierozerwalnie związany z określeniem empatii, która w tym wypadku dotyczy zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby klienta.

Design thinking
Źródło: Pixabay

Design thinking w branży IT

Metoda projektowego systemu pracy jest szczególnie stosowana w branży IT przy opracowywaniu produktu na indywidualne potrzeby klienta lub we współpracy z grafikami. Proces projektowania za każdym razem rozpoczyna się od szczegółowego przeanalizowania potrzeb klienta w szerokim tego znaczeniu. Mówiąc o potrzebach mamy na myśli także swego rodzaju język korzyści, stosowany w sprzedaży, a w tym wypadku związany z tym, jakie problemy po stronie klienta projektowany produkt może rozwiązać.

Popularność określenia design thinking i próby zastosowania go także poza branżą IT wiąże się z tym, że ten model pracy cechuje z jednej strony pewna elastyczność, a z drugiej wyraźnie określony proces do zrealizowania.

Etapy procesu

W przypadku projektowania narzędzi i produktów IT pierwszym etapem design thinking powinno być zawsze wcielenie się w rolę użytkownika i bardzo dokładne określenie jego potrzeb. Istotą problemu jest to, w jaki sposób produkt będzie używany przez klienta i co dla niego jest najistotniejsze. Dlatego przy design thinking mówimy o empatii, jako kluczowej wartości. Jednocześnie ta metoda opiera się w największej mierze na pracy zespołowej, a zespół powinien być jak najbardziej zróżnicowany. Chodzi o to, żeby bazować na jak najbardziej różnorodnych sposobach postrzegania problemu.

Kolejnym etapem procesu design thinking jest zdefiniowanie celu, jaki za pomocą realizacji projektu powinien zostać osiągnięty. Podczas pracy nad projektem zespół cały czas powinien mieć na uwadze przede wszystkim wynik, którego oczekiwać będą końcowi użytkownicy.

Przy generowaniu pomysłów na zrealizowanie projektu i zaspokojenie potrzeb określonych przez klienta, najlepiej sprawdza się burza mózgów. Wtedy wszelkie pomysły są brane pod uwagę i żaden z nich nie jest ani oceniany, ani odrzucany na tym etapie. Oprócz burzy mózgów istnieją jeszcze inne metody. Najważniejsze jest, aby zapomnieć o wszelkich ograniczeniach, próbować przełamywać myślenie stereotypowe i przekraczać granice wykonalności. W ten sposób możliwe jest wygenerowanie wspólnie zupełnie nowatorskich i nieszablonowych rozwiązań.

Oczywiście w przypadku takiego projektu kolejnym etapem będzie tak zwane prototypowanie. Z jednej strony nie wymaga dużych nakładów finansowych, ale z drugiej pozwoli na wstępną ewaluację wybranych rozwiązań i wprowadzenie modyfikacji. Czasami ten etap służy jednak jedynie przedstawieniu proponowanych rozwiązań użytkownikowi końcowemu.

Ostatnim etapem w design thinking jest testowanie, kiedy użytkownik może ocenić efekt pracy zespołu projektowego. Przy czym na tym etapie możliwa jest zmiana projektu i decyzja o zastosowaniu innych rozwiązań. Tylko pełna akceptacja końcowego produktu przez klienta lub użytkownika pozwala wdrożyć projekt w życie i tym samym zakończyć z powodzeniem cały proces.

Mapa myśli
Źródło: Pixabay

Zastosowanie design thinking

Jak wspomniano, mimo, że ta metoda jest stosowana przede wszystkim przy projektowaniu rozwiązań w branży IT. Może mieć tak samo dobre zastosowanie w biznesie, w każdej innej branży. Design thinking zakłada priorytetowe znaczenie oczekiwań klienta. Przy tej metodzie sporo czasu poświęca się na rozmowy, analizy, zadawanie pytań i dociekanie, jaka dokładnie potrzeba przyświeca danemu zamówieniu czy zapotrzebowaniu.

Design thinking sprawdzi się świetnie w każdej firmie handlowej przy pozyskiwaniu nowych klientów lub zdobywaniu nowych projektów sprzedażowych. Metody polegające na reklamowaniu swoich produktów i rozwiązań w oderwaniu od zapotrzebowania rynku dawno już są przestarzałe. Zwłaszcza w dobie olbrzymiej konkurencji.

Sposób myślenia i rozwiązywania problemów zaczerpnięty z metody design thinking może znaleźć także szerokie zastosowanie w takich dziedzinach jak zarządzanie, administracja czy edukacja. Założeniem tej metody jest całkowita otwartość na to, czego oczekuje druga strona i próba dostosowania oferty do tych oczekiwań.

Cały proces design thinking zakłada, że zmiany i modyfikacje są możliwe praktycznie na każdym etapie, aż do momentu testowania. Nie podnosi się tutaj kwestii poniesionych kosztów. Priorytetem jest spełnienie oczekiwań użytkownika, odbiorcy, klienta.

Odpowiednie położenie nacisku na poszczególne etapy tego procesu może sprawić, że cały projekt zostanie zrealizowany sprawnie i w oczekiwanym terminie.

Dostawcy gotowych produktów mogą mieć wątpliwości co do tego, czy ten sposób działania może sprawdzić się w ich przypadku. Pamiętajmy jednak, że w procesie sprzedaży naszym produktem jest nie tylko dana rzecz, przedmiot czy usługa oferowana klientom. Ale także warunki dostawy, płatności, reklamacji czy zwrotów, lub chociażby dostarczania odpowiedniej dokumentacji związanej z bezpieczeństwem oferowanych produktów. W tym zakresie metoda design thinking na etapie nawiązywania dłuższej współpracy z klientem może znaleźć bardzo dobre zastosowanie naprawdę w każdej branży.

One Reply to “Co to jest design thinking – definicja, podstawy, zastosowanie. Dlaczego design thinking jest tak popularne?”

  1. Ciekawy tekst, czytałam go z wielką przyjemnością, a najbardziej spodobał mi się przystępny język. Brawa dla autorów 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.