Pracownik tymczasowy to pracownik zatrudniony jedynie na określony czas. Często z powodu zastępstwa za kogoś czy podczas okresu zwiększonej liczby zamówień. W takich sytuacjach ważne znalezienie specjalisty na dodatkowe stanowisko, anu przedsiębiorstwo nie było stratne. Rozwiązaniem na tego typu problemy może być właśnie praca tymczasowa. Czym jest praca tymczasowa? Czy możliwy jest urlop pracownika tymczasowego? O tym wszystkim przeczytacie w poniższym artykule.

Praca tymczasowa

Krótko mówiąc, praca tymczasowa, to praca wykonywana jedynie przez określony czas. Główną cechą tej formy zatrudnienia jest trójwymiarowy charakter. Łączy on trzy podmioty: pracodawcę (np. agencję pracy tymczasowej), pracownika tymczasowego i i pracodawcę użytkownika (przedsiębiorstwo dla którego wykonywana jest praca).

Praca tymczasowa jest regulowania prawnie  w ustawie o pracy tymczasowej. W ustawie sprecyzowany jest między innymi maksymalny okres zatrudnienia pracownika czy obowiązki wszystkich stron. Ciekawy jest na przykład fakt, że w ciągu 36 miesięcy, pracownika tymczasowy nie może pracować u jednego pracodawcy dłużej niż 18 miesięcy.

Obowiązki pracownika tymczasowego nie są bardzo odmienne od tych, które mają pracownicy „zwykli”. Musi on przede wszystkim przestrzegać zasad BHP, czasu pracy czy regulaminu. Może korzystać z urządzeń socjalnych i zazwyczaj przysługują mu wszelkie benefity obowiązujące w przedsiębiorstwie. Czasem benefity zapewnia agencja pracy tymczasowej, jeśli nie zdecyduje się na nie pracodawca.

Pracownik tymczasowy
Źródło: Pixabay

Urlop pracownika tymczasowego

Urlop pracownika tymczasowego jest czymś, co wyróżnia go od pracowników kodeksowych. Umowa o pracę tymczasową przewiduje stałą liczbę dni wolnych w miesiącu i wynosi ona 2. Jednak pracownik tymczasowy może skorzystać z prawa do urlopu wyłącznie po przepracowaniu przynajmniej miesiąca.

Jeżeli umowa została podpisana na krótszy okres, to sumuje się czas ich trwania i pracownik tymczasowy otrzymuje prawo do urlopu, gdy przekroczą one 30 dni.

Jeżeli natomiast mowa o urlopie na żądanie, to przysługuje on pracownikowi, który zawarł umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Czas urlopu pracownika kodeksowego natomiast jest uzależniony od czasu pracy.

Jak skorzystać z urlopu

Sposób, w jaki pracownik tymczasowy może wykorzystać swój urlop, jest uregulowany w artykule 10 Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Mowa w nim o tym, że zarówno agencja pracy tymczasowej, jak i pracodawca mogą sami ustalić tryb udzielania urlopu. Mają również możliwość uzgodnienia tego, w jaki sposób, pracownik tymczasowy ten urlop wykorzysta. Pracownik może to zrobić zazwyczaj na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykorzystanie urlopu w całości. Drugim – w części.

Jak wygląda to zazwyczaj w praktyce? Pracownicy tymczasowi gromadzą swoje dni urlopowe przez cały okres zatrudnienia. Następnie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej oraz w uzgodnieniu ze swoimi przełożonymi wykorzystują urlop w wybranym przez siebie terminie.

Oczywiście ważne jest, aby przed każdym takim planowanym urlopem, odpowiednio wcześniej wypełnić wniosek urlopowy. Taki dokument jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia, która przysługuje za dzień wolny od pracy. Zazwyczaj drugi takich wniosków są dostępne u przełożonych. Można je również zdobyć w odpowiedniej agencji pracy tymczasowej, albo pobrać z Sieci.

Urlop okolicznościowy

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę tymczasową ma również prawo do urlopu okolicznościowego. Taki rodzaj dni wolnych przysługuje na przykład z tytułu ślubu, zgonu w najbliższej rodzinie czy narodzin dziecka. Liczba dni wolnych uzależnione jest w takich wypadkach od okoliczności wydarzenia oraz stopnia spokrewnienia. Wygląda to następująco:

  • dwa dni urlopu przysługuje pracownikowi w przypadku ślubu praz narodzenia się jego dziecka. Ten sam wymiar urlopu przysługuje w wypadku zgonu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma i macochy. Należy pamiętać o tym, że dwudniowy urlop w tych wypadkach można wykorzystać w częściach,
  • jeden dzień urlopu należy się pracownikowi w przypadku ślubu dziecka a także pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka i innej osoby, która pozostaje na utrzymaniu pracownika tymczasowego lub jest pod jego opieką.
Młoda para na sesji zdjęciowej
Źródło: Pixabay

Dokumentacja urlopu okolicznościowego

Obecnie bezpośredni pracodawcy nie potrzebują już aktów, które potwierdzałyby okoliczność przydzielonego urlopu. Ważne jest jednak, aby w celu ustalenia czasu urlopu złożyć wniosek urlopowy. Taki dokument powinien zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko pracownika tymczasowego,
  • zajmowane stanowisko,
  • datę złożenia wniosku,
  • termin urlopu o jaki się wnioskuje,
  • powód wnioskowania o urlop okolicznościowy,
  • podpis pracownika tymczasowego.

Co w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu podczas okresu zatrudnienia? Zazwyczaj agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Oznacza to, że tak naprawdę urlop wówczas nie przepada. Nie można natomiast przenosić dni urlopowych do kolejnych pracodawców.

One Reply to “Urlop pracownika tymczasowego – wszystko co powinieneś o tym wiedzieć”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.